Datum: 1 maart 2023

Startup in Residence

Noord-Nederland gaat samen met startups maatschappelijke uitdagingen te lijf

Startup in Residence biedt startups de kans om een half jaar lang actief samen te werken met de gemeenten Groningen en Westerkwartier, Regio Groningen-Assen, Groningen Seaports, NHL Stenden, Campus Groningen, Biblionet Drenthe en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Tijdens het programma krijgen de ondernemers ondersteuning en begeleiding van professionele coaches om hun idee en prototype verder te ontwikkelen tot een goed product. De uiteindelijke oplossingen kunnen aan het eind van het programma ook door de partijen worden ingekocht.

Twaalf uitdagingen

In totaal hebben de samenwerkende organisaties 12 ‘challenges’ gedefinieerd, waar startups zich voor kunnen inschrijven. Zo brengen de huidige transities veel uitdagingen met zich mee. De gemeente Groningen merkt bijvoorbeeld in de transitie naar kringlooplandbouw dat er nog te weinig lokaal geproduceerd voedsel regionaal wordt geconsumeerd. Of hoe voorkom je de overlast van plantengroei op Friese waterwegen? En met de transitie in mobiliteit zoekt de provincie Drenthe naar een oplossing voor het efficiënt opladen van voertuigen in de stad Assen.

Een uitgebreid overzicht van alle challenges staat op startupinresidence.com/noord-nederland. Op 1 februari is er een informatiebijeenkomst waar de challenge eigenaren extra uitleg geven en vragen beantwoorden. Startups kunnen zich tot 1 maart aanmelden. In mei beginnen de geselecteerde startups aan het programma.