Datum: 16 november 2018
Plaats: Groningen
Tijd: 15:00

Betekenisvol Groningen

Ons denken over economie en samenleving is aan het veranderen. Met name over de rol die bedrijven en maatschappelijke organisaties daarin spelen. Meer en meer willen we concreet bijdragen aan een leefbaar en duurzaam Groningen. Betekenisvoller zijn voor anderen, in plaats van zo veel mogelijk winst maken. Samenwerken, in plaats van ieder voor zich.
Tijdens Betekenisvol Groningen geven we op een frisse en toegankelijke manier inhoud aan de betekeniseconomie. Onder meer door vraag en aanbod, met gesloten beurs, bij elkaar te brengen.

Locatie: Mediacentrale