Datum: 18 januari 2023
Plaats: Leeuwarden
Tijd: 16:00

Circulair Café

Mobiliteit zorgt in veel gevallen nog steeds voor een groot deel van de CO2-footprint van bedrijven. In Fryslân hebben we de ambitie om 55% CO2-emissie bespaard te hebben in 2030. Daarvoor is actie nodig! De deelnemers aan de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit werken gezamenlijk aan een duurzame en circulaire mobiliteit in Fryslân in de vorm van zes projecten waaronder deelvervoer, duurzame brandstoffen, mobiliteitshubs en opdrachtgevers die de lat hoog durven te leggen in aanbestedingen.

Het Circulair Café kent een krachtig en inspirerend programma met een keynote speaker die het Friese speelveld schetst van duurzame mobiliteit. Ook zoomen we in op de zes projecten die aansluiten op de gezamenlijke ambitie in 2030, met onder andere de thema’s waterstoftankstations en deelauto’s. Deelnemers aan het Circulair Café worden van harte uitgenodigd om aan te haken op deze projecten!

Programma

  • 15:45 uur: Inloop
  • 16:00 uur: Introductie en welkom door Evert Jan van Nijen en Bouwe de Boer
  • 16:10 uur: Keynote Speaker: het Friese speelveld van duurzame mobiliteit
  • 16:30 uur: Pitches van zes projecten
  • 17:05 uur: Reflectie door gedeputeerde Avine Fokkens en wethouder Evert Stellingwerf
  • 17:15 uur: Afsluiting
  • 17:20 uur: Start borrel