Datum: 3 november 2021
Plaats: Assen
Tijd: 20:00

Duurzaamheidslezing “Verweven waarden”

Dankdaglezing “Verweven Waarde” door Kees Klomp, Lector aan de Hogeschool van Rotterdam

Inspiratie voor een nieuwe betekenis-economie!

De werkgroep Economie & Geloof nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Dankdaglezing. Die vindt dit jaar plaats op woensdag 3 november in de Jozefkerk te Assen, ingang Collardslaan 2A.

Als spreker verwelkomen we Kees Klomp. Hij houdt een lezing met als titel Verweven Waarde, waarbij hij ingaat op de economische kansen na de pandemie en in de klimaatcrisis.

Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Aanmelding is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal plaatsen. Verder zijn de regels zoals bij kerkgang van toepassing waarbij we ervan uitgaan dat u bij gezondheidsklachten thuisblijft.

Bij grote belangstelling wordt de bijeenkomst gestreamd.

We hopen op een inspirerende avond