Datum: 21 april 2022
Plaats: Emmen
Tijd: 17:00

GreenDrinks Zuidoost-Drenthe

Op donderdag 21 april is GreenDrinks te gast bij NHL Stenden Hogeschool. Tijdens deze GreenDrinks bijeenkomst word je meegenomen in de ontwikkelingen rondom het meten van impact, de Minor Betekeniseconomie, het actieprogramma Impact Ondernemen en het nieuwste boek van Roel Grit; Wetenschap is geen mening. Het belooft een betekenisvolle bijeenkomst te worden!

Brede welvaart vergroten

Wethouder Steven Stegen trapt de bijeenkomst af en neemt je mee in het actieprogramma Impact Ondernemen en de belangrijke rol van het onderwijs hierin. Met het actieprogramma wordt het economisch perspectief van impactondernemers vergroot en worden bedrijven gestimuleerd om met impact te ondernemen. Met als doel om brede welvaart te vergroten en de beweging van de betekeniseconomie te stimuleren.

Impact meten

Taeke Tuinstra geeft uitleg waarom impact meten goed is voor betrouwbaarheid, transparantie en de nut voor de maatschappij. Taeke is werkzaam als docent en onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool. Zijn expertise ligt op het gebied van onderzoek, finance en (circulaire) businessmodellen. Als docent is hij onder andere nauw betrokken bij de de minor Betekeniseconomie. Als onderzoeker is hij actief binnen het lectoraat Green Economics and Process Optimization o.a. op het gebied van circulaire businessmodellen en maatschappelijke jaarverslaglegging.

Minor Betekeniseconomie

Tijdens deze minor krijgen studenten inzicht in de samenhang tussen de drie 3 W’s (Welvaart, Welbevinden en welzijn) en hoe ze meer in balans gebracht kunnen worden. Betekeniseconomie en de SDG’s (Sustainable Development Goals) staan centraal. Van hieruit verdiepen de studenten zich in de behoeften van de opdrachtgever, doen onderzoek en geven een praktisch, duurzaam advies. Docent van de Minor Jos Zoer vertelt samen met studenten hoe dit in de praktijk vorm krijgt en wat studenten voor organisaties kunnen betekenen.

Wetenschap is geen mening

Onze stikstofcrisis is een luxeprobleem. Onze energiecrisis is een wereldprobleem. En de klimaatcrisis dreigt een ramp te worden voor de leefbaarheid in de wereld. We lezen, zien en horen er dagelijks over en iedereen heeft wel een mening.

Scheikundige, meesteruitlegger, bestsellerauteur en docent NHL Stenden Roel Grit schreef hierover zijn laatste boek ‘ Wetenschap is geen mening’. Een van de vele boeken van zijn hand die in grote getale ingezet worden binnen het onderwijs. Roel neemt u mee in dit boek over klimaat, energie en stikstof.

Praktische info

Datum: 21 april
Tijd: 17:00 – 19:00 uur
Locatie: NHL Stenden, Emmen

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@greendrinkszod.nl