Leergang Circulaire Economie Sessie 7: Toekomstbestendige omgevingen; meer waarde door groen

Datum: 21 juni 2023
Plaats: Meppel
Tijd: 15:30

Leergang Circulaire Economie Sessie 7: Toekomstbestendige omgevingen; meer waarde door groen

Minder grondstoffen opmaken maar zoveel mogelijk hergebruiken voor nieuwe producten, dat wil toch iedereen? Dat is – heel simpel gezegd – de basis van een circulaire economie. In 2030 moet 50 procent van onze economie circulair zijn, uiterlijk in 2050 100 procent! Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Natuurlijk moeten we allemaal een steentje bijdragen. Door minder afval te produceren, en je spullen te repareren of ze een tweede leven te geven. Maar ook bedrijven moeten veranderen en de mensen die daar werken moeten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om dat voor elkaar te krijgen. De circulaire economie biedt kansen voor innovatie en biedt interessante werkgelegenheid.

Bedrijven en kennisinstellingen uit Groningen, Friesland en Drenthe organiseren daarom samen de ‘Leergang Circulaire Economie’. Hierin laten we je kennismaken met verschillende aspecten van innovatie en arbeidsmarkt in de circulaire economie in Noord Nederland en mooie voorbeelden uit bijvoorbeeld de landbouw en de industrie.

Op 21 juni van 15:30 tot 18:00 uur vindt de eerstvolgende sessie plaats. Dit keer bij Fieldlab in Meppel waar het gaat over toekomstbestendige omgevingen; meer waarde voor groen.

Programma
15.30 uur Inloop (koffie/thee)
16.00 uur Welkom door NICE
16.30 uur Geert Kuipers van Distribugs
17.00 uur Victoria Snouck Hurgronje van NHL Stenden
17.45 uur Borrel en netwerken
18.00 uur Einde programma

 

Stefan Dingemanse, Labmanager bij Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) begeleidt studenten in het fieldlab circulaire economie. Studenten gaan aan de slag met het ontwikkelen van foodproducten op basis van resttromen en/of eiwit- transitie. In het fieldlab wordt volop geëxperimenteerd. De studenten zijn van verschillende opleidingen. Stefan neemt ons mee in de projecten die er met studenten geweest zijn en welke mogelijkheden dit soort projecten met zich mee brengen.

Geert Kuipers is ondernemer en eigenaar van Distribugs. Met zijn bedrijf organiseert Geert alles rondom eetbare insecten. Daarnaast ziet Geert in de praktijk vaak vraagstukken ontstaan rondom een duurzame voedselketen waar hij graag op in springt. De proeftuin van het Fieldlab maakt dat hij graag studenten onder zijn hoede neemt om hen mee te nemen in de wereld van voedselveiligheid, tranceerbaarheid van producten en transparantie in de keten. Naast het verhaal van Geert over experimenteerruimte valt er ook voldoende te
proeven in deze proeftuin.

Victoria Snouck Hurgronje is aanjager Duurzaamheid & Green Wave bij NHL Stenden Hogeschool. Victoria zal ons meenemen in hoe je een beweging op gang krijgt om zowel binnen als buiten de Hogeschool de aandacht op duurzaamheid en circulaire economie te vestigen. Victoria is tevens verantwoordelijk voor het Green Office van NHL Stenden Hogeschool, de plek waar samen met studenten gewerkt om verduurzamingsvraagstukken op te pakken en te verbinden met de lectoren, docenten en studenten van de Hogeschool