Datum: 21 januari 2020
Plaats: Assen

Matchgroep: Asser Uitdaging (januari)

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten, ervaren ondernemers/directeuren, en Jonge Honden uit het bedrijfsleven, die zich bezig houdt met het matchen van vraag en aanbod. De matchgroep overlegt vier keer per jaar en verdeelt dan naar het binnengekomen vraag en aanbod en wordt er gekeken of en op welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Het indienen van vraag en aanbod kan via de website.

Zie ook: https://assenvoorassen.nl/asser-uitdaging/