Datum: 27 mei 2020
Plaats: online
Tijd: 09:30

Online kennismakingssessie Code Sociale Ondernemingen

Doe mee aan de online Kennismakingssessie Code Sociale Ondernemingen.

De Code Sociale Ondernemingen werkt sinds 2019 aan de her- en erkenning van sociale ondernemingen, het ontwikkelen van de sector en het bevorderen en vergemakkelijken van samenwerking van sociaal ondernemers met overheden, corporates en financiers. Een onafhankelijke Review Board beoordeelt of een onderneming voldoet aan de vijf principes van de Code, waarna deze wordt opgenomen in het Register. Inmiddels hebben in Nederland 60 gemeenten de Code opgenomen in hun Social Return-beleid en promoot de G40 het beleidsinstrument actief.

In hoeverre komt jouw onderneming in aanmerking voor deelname aan het Register? Op woensdag 27 mei van 09.30-11.00 vertelt Team Code je er alles over in een online Kennismakingssessie. Ook vertelt Sandrijn Dekkers van A Beautiful Mess Restaurant en Makerspace wat voor haar de waarde is van deelname. Zij zet uiteen op welke manier zij hiermee verdere stappen hebben gezet op het gebied van impact, stakeholderbeleid en governance. Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen en overleg, om tot een goede afweging te komen of de Code ook bij jouw onderneming past!

Wil je aansluiten bij de online Kennismakingssessie? Stuur dan een mail naar info@codesocialeondernemingen.nl, dan ontvang je de Zoom-link voor deelname. Heel graag tot ziens op woensdag 27 mei!