Datum: 23 juni 2023
Plaats: House of Connections, Groningen
Tijd: 14:30

Ontmoeting met Universiteit van het Noorden

In 2020 tekenden de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein een intentieverklaring om zich samen sterk te maken voor de brede welvaart in Noord-Nederland. In 2021 en 2022 volgden de Kennisagenda en roadshows door de regio om iedereen kennis te laten maken met de ambities en activiteiten van de Universiteit van het Noorden. Inmiddels werken we nauw samen met het noordelijk MBO en ligt er een meerjarenplan waarin we richting geven aan onze doelen. Reden genoeg om elkaar te ontmoeten en bij te praten op vrijdag 23 juni.

Programma
14.30 – 15.00 uur: Inloop
15.00 – 15.30 uur: Welkom, introductie en stand van zaken Universiteit van het Noorden, Jouke de Vries, voorzitter stuurgroep Universiteit van het Noorden
15.30 – 16.00 uur: Aansluiting MBO bij Universiteit van het Noorden, Wim van de Pol, voorzitter College van Bestuur Noorderpoort
16.00 – 16.20 uur: Rondleiding door het House of Connections met uitzicht over de stad
16.20 – 17.30 uur: Borrel