Datum: 8 november 2019
Plaats: Zaal 5412.0039, Nettelbosje 2, Groningen
Tijd: 12:00

Seminar: Impact of an Impact Hub

Hoe vind je collega-ondernemers in dunbevolkte gebieden als de Schotse Hooglanden of op een van de vele grote en kleine eilanden? Via de Impact Hub Inverness is dat fysiek en figuurlijk mogelijk. Je kan er (tijdelijke) ruimte huren, andere ondernemers ontmoeten, er zijn bijeenkomsten en events en begeleiding vanuit de sociale onderneming HISEZ (Highlands and Islands Social Enterprise Zone). De Impact Hub Inverness is verbonden met 100 soortgelijke Impact Hubs over de hele wereld.

Polyanne Chapman en Brian Weaver hebben een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van dit Schotse ondernemerscentrum. Als onderzoekers kijken ze ook naar de impact op regionale ontwikkeling van een Impact Hub. Op 8 november geven zij een presentatie op het KKNN seminar : The Impact of an Impact Hub. Daarna is er gelegenheid voor vragen. Beide sprekers zijn ook benieuwd naar de ervaringen in Noord-Nederland rond centra voor ondernemers. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn immers ook diverse centra waar onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken in een regio, of rond een thema. Hoe kunnen deze centra meer impact hebben op deelnemende ondernemers en op de regio?

Koen Salemink van de Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent Culturele Geografie, zal een inleiding op dit seminar verzorgen. De Schotse onderzoekers zijn in Groningen te gast voor een bijeenkomst van het Interreg project CORA. (Connecting Rural Areas).