Online themabijeenkomst ‘Werken voor en na corona’

Datum:

22 oktober 2020

Tijd:

15:00

- 17:00

Plaats:

Online

SER Noord-Nederland

Gratis

Online themabijeenkomst ‘Werken voor en na corona’

Let op: Vanwege de aangescherpte maatregelen heeft de organisatie gekozen voor de meest veilige vorm. De webinar is openbaar en we nodigen iedereen uit om tijdens te webinar vragen te stellen en te reageren op de stellingen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig om alle informatie te krijgen. Zodra de streamlink gereed is delen wij dit hier. Hou ook de website, LinkedIn en Twitter van SER N-NL in de gaten. Mensen die zich al hebben geregistreerd krijgen een update via de mail.

**********

Ook vóór de Coronacrisis was al duidelijk geworden dat ondanks sterke economische groei het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakte voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als “doorgeslagen flexibilisering” of “weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of een arbeidsbeperkingen” werd veelvuldig geuit. Twee belangrijke adviesorganen hebben het functioneren van de arbeidsmarkt onder de loep genomen en hierover de regering begin dit jaar geadviseerd.

Het betreffen de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) die het advies “In wat voor land willen wij werken” heeft uitgebracht en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies “Het betere werk”. In beide adviezen wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek beschreven en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Veel is ook na Corona nog relevant, misschien nog wel meer, maar uiteraard zijn er ook verschillen.

Het verheugt ons zeer dat de heer prof. dr. Godfried Engbersen van de WRR en de heer prof. dr. Bas ter Weel van de Commissie Borstlap bereid zijn gevonden om een toelichting te geven over de mede door hen uitgebrachte adviezen, waarbij ze ook zullen in gaan op de relevantie na Corona. In de adviezen wordt ook duidelijk dat Nederland ten opzichte van andere West-Europese landen nog nauwelijks investeert in activerend arbeidsmarktbeleid in Nederland. In het verlengde hiervan zal mevrouw prof. dr. Sietske Waslander het onlangs door de SER Noord-Nederland uitgebrachte advies “De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening” toelichten.

De themabijeenkomst zal worden begeleid door dagvoorzitter Marijke Roskam.

Graag nodigen wij u uit op 22 oktober van 15.00 tot 17.00.

HET PROGRAMMA

  • Opening door prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland
  • Inleiding door prof. dr. Bas ter Weel over “In wat voor land willen wij werken”
  • Inleiding door prof. dr. Godfried Engbersen over “Het betere werk”
  • Inleiding door prof. dr. Sietske Waslander over “De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening”
  • Paneldiscussie; het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen

Meld je aan voor de online bijeenkomst via de knop hiernaast!

Meer informatie