Datum: 28 september 2021
Plaats: Veenhuizen
Tijd: 13:30

Visite Veenhuizen

Help! Mijn bedrijf en de wereld lopen vast!

Meer dan ooit ervaren ondernemers de grenzen van hun huidige verdienmodel en zien ze de gevolgen van een op geld gebaseerde economie. Grondstofschaarste, personeelsschaarste, toenemende ongelijkheid of beter nog totale scheefgroei, afhankelijkheid van en bedreiging door grote multinationals, disruptieve veranderingen en vermindering van draagvlak leiden tot kwetsbare organisaties en gestreste mensen. Covid, de enorme klimaatcrisis en falend overheidsbeleid vergroten de druk tot structurele verandering.

Meer dan een eeuw geleden namen vooruitstrevende ondernemers nog verantwoordelijkheid voor de lokale samenleving, bijvoorbeeld voor armoedebestrijding en huisvesting. Met de komst van de verzorgingsstaat zijn deze taken overgenomen door de overheid en steeds verder uitgebouwd. Zo zijn we er aan gewend geraakt de overheid exclusief verantwoordelijk te maken voor maatschappelijke vraagstukken. Dat geldt ook voor ondernemers. Het is een beetje geworden ‘ieder voor zich en de overheid voor ons allen’. We hebben vraagstukken buiten ons directe eigen domein geparkeerd bij de overheid. Gevolgen van ons eigen handelen die nadelig zijn voor de samenleving als geheel laten we de overheid oplossen. Dit model heeft niet opgeleverd wat we er van verwachtten.

Citaat uit Agenda NL 2030, Ondernemen voor brede welvaart, de middellangetermijnvisie VNO-NCW 2021

Veel organisaties zien de noodzaak tot structurele veranderingen en beginnen er al aan te werken. VNO-NCW heeft brede welvaart zelfs tot haar middellangetermijnvisie gemaakt. Het vraagt anders denken en vooral anders doen.

‘Visite Veenhuizen’, georganiseerd door het Platform Ondernemer en Maatschappij (POM), staat in het teken van dit thema. Twee mooie voorbeelden van organisaties die hier al lang mee bezig zijn komen naar voren. Van een multinational (gestart door een vooruitstrevende priester) opererend in 150 landen en met meer dan 80.000 werknemers tot een klein bedrijf dat zero waste, duurzame productie op zonne-energie, directe samenwerking met boeren, natuurbehoud én biodiversiteit én biologisch én fairtrade als idealen heeft.

Als aanloop naar ‘De Visite’ hielden we gesprekken met diverse noordelijke ondernemers die druk bezig zijn met de transitie. Zij zijn aanwezig en in gaan in gesprek met de Visitegangers.

En natuurlijk is er een prikkelende voorbeschouwing van onze voorzitter Roelof de Vries en een waarschijnlijk net zo prikkelende nabeschouwing van ons oud lid professor Geert Sanders.

POM wil vooral ondernemers inspireren (verder) aan de slag te gaan. Samen. Want dit kun je niet alleen. Daarom gaat POM ook na de visite bijeenkomsten en themagroepen organiseren rondom het thema ‘Transitie naar Brede Welvaart’.

Reden genoeg om er bij te zijn, inspiratie op te doen en mee te praten! Zodat je morgen kunt beginnen.

 

Programma ‘Visite Veenhuizen’ 28 september

13:30 Inloop
14:00 Opening voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra
14:05 Voorbeschouwing voorzitter POM Roeloef de Vries
14:10 Inleiding Ander Etxeberria van Mondragon
15:05 Pauze
15:20 Inleding Rodney Nikkels van Chocolatemakers
15:45 Gespreksgroepen

  1.  Ecologie: Maurits Tepper van Eytemaheert
  2.  Arbeidsparticipatie: Annette van der Meulen van de Nivo Groep
  3.  Armoede: Christien Lycklama à Nijeholt van Hoekstra Transport
  4.  Impact maken: Jan Willem Wennekes van Impact Noord

16:25 Nabeschouwing oud POM lid Prof Geert Sanders
16:30 Borrel
17:00 Sluiting

Aanmelden

We gaan er vanuit dat ‘De Visite’ fysiek kan worden georganiseerd; anders schakelen we over op hybride of helemaal digitaal. I.v.m. de Covid-19 maatregelen is er ruimte voor maximaal 50 deelnemers. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. Leden van VNO-NCW Noord hebben voorrang.