Boterdiep 63

9712 LK, Groningen

050 211 04 32

Over Corus Advies

Aanbesteding winnen? Subsidie binnenhalen? Kies voor expertise met een missie

Impact bij aanbestedingen
U wilt de volgende aanbesteding winnen? Dat vraagt om meer dan een mooie tekst. Met een team van experts en een heldere visie schrijven we u naar de overwinning. Een dichtgetimmerd verhaal, iedere keer weer.

Impact bij subsidies
Met elke aanvraag die u doet groeit niet alleen uw organisatie, maar ook uw omgeving. Dan moet u die subsidie alleen wel binnenhalen. Met relevante ervaring en het juiste inzicht maken we uw aanvraag succesvol.

Corus staat voor een langdurige samenwerking en verbindt het bedrijfsleven met de overheid en de maatschappij.

Corus is een team van experts dat u inschakelt om aanbestedingen te winnen of subsidies binnen te halen. Toch doen we meer dan dat. Want een gewonnen inschrijving of toegekende subsidie heeft niet alleen invloed op uw organisatie, maar ook op de maatschappij om u heen. Daar focussen we op: meer impact, zonder gedoe.

Wij ondersteunen maatschappelijk betrokken partijen die oog hebben voor hun impact op mens, milieu en maatschappij. Corus zit precies waar de verandering begint: als schakel tussen overheden, fondsen en organisaties. We zetten een beweging in gang. Aán de knoppen, dus.

Waarom? Omdat we ons op een omslagpunt bevinden. En omdat de wereld naar de knoppen gaat als we stil blijven staan. Waar wij van dromen is een wereld waarin inkopers en subsidieverstrekkers handelen naar hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Want die hebben ze. We geloven dat organisaties hier invloed op hebben: door durf te tonen in inschrijvingen en aanvragen maken we duurzaamheid en inclusiviteit een normale zaak binnen de inkoop- en financieringswereld.