Bieslookstraat 29-2

9731 HH Groningen

050-5259733

Over GTS

Helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt intern en extern aan werk

Groenhof Technical Support werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij zijn een bedrijf met korte lijnen en flexibele inzetbaarheid. GTS houdt zich bezig met het detacheren en re-integreren van werknemers, het verrichten van diverse werkzaamheden in onze werkplaats en het uitvoeren van werkopdrachten voor diverse bedrijven. Onze kracht is dat we meedenken met onze klant en oplossingsgericht te werk gaan. Door onze veelzijdigheid en omvang kunnen wij onze klanten een compleet pakket bieden en ontzorgen.

Tevens houdt GTS zich bezig met de arbeidszorg voor trajecten vanaf interne participatie tot en met de reguliere uitstroom. GTS is een werkplaats, arbeidsparticipatieplaats en detacheerder met meerdere mogelijkheden. Wij hebben een nauwe samenwerking met een tal van opdrachtgevers en hechten dan ook veel belang aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering met de betrokken medewerkers.

De mens staat centraal en wij zetten ons in om mensen weer actief in het arbeidsproces te betrekken.

In onze werkplaatsen en productieruimten houden we daar waar mogelijk rekening met het milieu. Een deel van onze werkzaamheden bestaat uit het recyclen van materialen. Materieel en producten worden daar waar mogelijk milieuverantwoord aangekocht en hergebruikt en de afvalstroom is vanzelfsprekend volledig gedocumenteerd. Alle afval wordt gescheiden afgevoerd, papier, plastic en metalen worden gerecycled, overige afvalstoffen worden als bedrijfsafval aangeboden. Voor het transport maken wij gebruik van efficiënte logistiek, waardoor zendingen kunnen worden gecombineerd: minder kilometers, minder uitstoot en minder brandstofverbruik.