Jan Wolkerslaan 2

9721 MN, Groningen

06-81973576

Over Het Schathuis

Lunchcafé dat draait op de kracht van dagbesteding

Lunchcafé Het Schathuis draait op de kracht van dagbesteding. Op deze manier raken de medewerkers en het café zelf maatschappelijk betrokken in de samenleving.

Het Schathuis biedt ze de kans om te groeien en zichzelf te ontwikkelen op verschillende fronten.

Het Schathuis faciliteert dagbesteding, waar jongvolwassenen zich gewenst voelen en zich kunnen ontwikkelen naar eigen kwaliteiten.

Het Schathuis is onderdeel van de holding van Zorg2punt0. Ook Wonen met Zorg hoort hierbij. Beide entiteiten vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor cliënten waar wordt gekeken naar eenieders mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ze werken competentiegericht, zoals bedoeld in het sociaalcompetentiemodel.

Door middel van de dagbesteding in Het Schathuis kunnen cliënten werken en contact leggen met collega’s en gasten. Zo wordt er in een reguliere omgeving een beschermde werkplek aangeboden. Per cliënt wordt er gekeken naar de manier waarop hij/zij zich wil ontwikkelen. In het verlengde daarvan wordt er middels Wonen met Zorg een veilige woonplek aangeboden voor cliënten. De zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid en respect staan voorop, waardoor cliënten zich kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid.