Eewal 65

8911 GS, Leeuwarden

058-2038040

Over Klare Koek

Voor heldere, eerlijke en hapklare beeldcommunicatie

De complexiteit van de wereld is hard toegenomen, maar het IQ van de gemiddelde mens niet. Dat botst. Digitalisering en automatisering van informatie betekenen – naast de vele voordelen – ook: grote groepen buitensluiten. Een treinkaartje kopen en tegen de verkoper zeggen waar je naartoe wilt, kan bijvoorbeeld op veel plekken niet meer. Veel overheidsdiensten gaan over op digitaal. Dat is de toekomst, dat is efficiënt.

Een grote groep mensen verliest dan de aansluiting, 1 op de 7 is laagtalig. Mensen willen andere mensen spreken in hun eigen taal. En vragen kunnen stellen. Moeten we dan alle computers weer vervangen door mensen? Natuurlijk niet.

Zolang we de eindgebruiker betrekken, goed luisteren, dan kunnen we met elkaar diensten en communicatie maken waar iedereen zich prettig bij voelt.

Klare Koek draagt bij aan universele, begrijpelijke communicatie.

De kernwaarden speels, eerlijk en simpel hanteert Klare Koek in alle dingen die ze maken. En hun Friese boerenverstand helpt ook om dingen niet te overdenken. Als ze het even niet weten? Dan vragen ze toch gewoon de eindgebruiker? Wel zo simpel en eerlijk.