Atoomweg 10, Postbus 1612

9701 BP Groningen

06-24994954

Burgerinitiatieven met maatschappelijke impact

Stichting Quartermasters (Kwartiermakers) is de moederorganisatie van meerdere initiatieven en werkt aan de bloei van Nederland door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. Ze faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

De bloei van de stad is ook jullie bloei