Winschoterdiep 50

9723 AB Groningen

+31 (0)654 90 30 38

Robin Doet

Maatschappelijk ontwikkelaar & adviseur op verduurzaming / zonnestroom

Zoveel mogelijk daken en andere geschikte plekken gebruiken voor het produceren van duurzame energie. Dat is de missie van Robin Doet. Zonne-energieprojecten zijn niet altijd even makkelijk, er komt vaak veel bij kijken wat niet tot de kerntaken van overheden, bedrijven, VVE’s, scholen, (zorg)instellingen en andere organisaties valt. Daarom biedt Robin Doet advies en ontzorging voor dakeigenaren en gebruikers die zichzelf en hun omgeving in het zonnetje willen zetten.

Robin Doet is een maatschappelijk ontwikkelaar en adviseur voor verduurzaming met de nadruk op zonnestroom. Er zijn verschillende manieren waarop Robin Doet dat doet. Dit gebeurt altijd vanuit de twee maatschappelijke wensen: enerzijds door meer daken benutten voor het produceren van energie, zodat er zoveel mogelijk open ruimte gespaard kan blijven en anderzijds door de opbrengsten van de duurzame energie ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap: Energieproject met een plus!

Zoveel mogelijk daken en andere geschikte plekken gebruiken voor het produceren van duurzame energie

ADVIES & BEGELEIDING:

De dak- of grondeigenaar of gebruiker wil de eigen energiebehoefte verduurzamen en wil advies over wat de beste manier is. Als het besluit genomen is om over te gaan tot daadwerkelijke verduurzaming kan Robin Doet het hele traject begeleiden en totale ontzorging aanbieden. De opdrachtgever heeft er dan geen omkijken naar en Robin Doet regelt alles.

PRODUCTIE VOOR DE BUURT OF PERSONEEL:

Als er meer ruimte blijkt te zijn dan er voor de verduurzaming van de eigen energiebehoefte nodig is dan kan de opdrachtgever ervoor kiezen om (een deel van) het project ter beschikking te stellen aan directe omwonenden of personeel. De extra toegevoegde zonnepanelen worden door Robin Doet via de postcoderoosregeling ter beschikking gesteld aan personeelsleden of directe omwonenden.

DAK TER BESCHIKKING STELLEN:

Er zijn ook dakeigenaren die zelf geen energieverbruik hoeven te verduurzamen omdat zij zelf geen gebruiker zijn van de panden, maar toch graag het dak benut zien worden voor het produceren van duurzame energie. Deze dakeigenaar kan er dan voor kiezen om het dak ter beschikking te stellen aan Robin Doet en ontvangt daarvoor een huurbedrag per paneel per jaar. Robin Doet zorgt dat het dak vol gelegd wordt met zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnestroom komt via de Coöperatie Robin Doet ter beschikking van deelnemers in de coöperatie die geen geschikt eigen dak hebben of geen spaargeld hebben om te investeren. Bij hele grote daken vraagt Robin Doet een SDE+-subsidie aan. 50% van de winst wordt jaarlijks gedoneerd aan een lokaal ontwikkelingsfonds, via een de postcoderoosregeling ter beschikking gesteld aan omwonenden of geschonken een goed doel naar keuze van de dakeigenaar.

VOOR GEMEENTEN:

Veel overheden zien de meerwaarde van bovenstaande aanpak, bijvoorbeeld voor bedrijven en instellingen in de eigen gemeente die weten niet waar te beginnen. Robin Doet is dan de partner die dit zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord organiseert en begeleidt.