Atoomweg 10 - 203

9743 AK Groningen

085-7920377

Verzorgt fijnmazig wijkvervoer binnen de wijken Vinkhuizen, Lewenborg en Beijum

Doel

WelMobiel (ook wel in de wijken bekend als LoodsMobiel, HeerdMobiel en VinkMobiel) zorgt voor vervoer binnen de wijk. Daar waar de bus tegenwoordig niet meer de wijk in rijdt halen wij mensen van huis en brengen ze bijvoorbeeld naar de huisarts, het winkelcentrum of een vriend(in).
Hiermee zorgen we dat onder andere ouderen of minder mobiele inwoners toch de deur uit komen en onder de mensen zijn, de ervaringen en succesverhalen die we hier al mee behaald hebben zijn hartverwarmend en zeer motiverend om ons project steeds verder uit te rollen over meer wijken in Groningen.

Hiermee zorgen wij dat o.a. ouderen of minder mobiele inwoners toch de deur uitkomen en onder de mensen zijn

Ons doel is: een duurzame mobiliteitsoplossing bieden voor mensen die niet rolstoel gebonden zijn, maar vanwege fysieke, financiële of andere beperkingen een mobiliteitsprobleem ervaren. Op deze manier kunnen inwoners meer aanwezig en betrokken zijn in de wijk/maatschappij. Kernpunten bij de doelstelling zijn:

Het vervoer dient betaalbaar te blijven
Wij dienen makkelijk bereikbaar te zijn voor iedereen
Het vervoer dient minimaal belastend te zijn voor het milieu
Wij bieden tot de voordeur onze dienst aan