Stationsstraat 10

9711 AS Groningen

06 246 426 27

Over WeHelpen

WeHelpen maakt het elkaar helpen makkelijker

WeHelpen gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. WeHelpen verbindt mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Ze verbinden vraag en aanbod tussen mensen onderling en ondersteunen de mantelzorger en zijn naaste bij het verstevigen van hun informele netwerk. En dat alles om zo lang mogelijk (zelfstandig) in de eigen omgeving te kunnen wonen.

Iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad.

Coöperatie WeHelpen is in 2012 opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en Vita Valley. Inmiddels heeft WeHelpen 135 coöperatieleden, bestaande uit zorgverzekeraars, gemeenten, burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsinstellingen, een pensioenuitvoerder en lokale Rabobanken. Samen geven zij wehelpen.nl bekendheid, implementeren en activeren wehelpen.nl in hun eigen lokale omgeving en stellen het daarmee beschikbaar aan de samenleving. Vanuit de coöperatieve gedachte delen zij met elkaar eigenaarschap, kennis en kosten.

WeHelpen zet in op wederkerigheid: iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Iedereen heeft ook (op termijn) behoefte aan wat hulp en ondersteuning, of het nu hulp bij de boodschappen, een ritje naar de huisarts of gewoon gezellig een kop koffie drinken is. Door ondersteuning en gezelschap van mensen uit de eigen buurt kunnen mensen langer zelfstandig in hun eigen omgeving gedijen. Wehelpen.nl verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en om hulp te vragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen in de samenleving. WeHelpen draagt bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.