Winsumerweg 1

9738 TC, Groningen

050-8222676

Over Werken Metzorg

Bevordert sociale activatie en maatschappelijke participatie

Iedereen telt mee! Iedereen in onze samenleving heeft recht op een zinvol en nuttig bestaan. Door het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van zelfvertrouwen wil Werken Metzorg de sociale activatie en de maatschappelijke participatie bevorderen. Ieder op zijn of haar niveau. Dit doet de stichting zowel in ambulante setting als op de dagbestedingslocatie.

Stichting Werken Metzorg voert haar missie uit door haar deelnemers professioneel te begeleiden. Wij bieden een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding in een plezierige en passende werkomgeving, waarbij de specifieke wensen van onze deelnemers centraal staan. Wij begeleiden hen bij het ontdekken van hun talenten en het vergroten van hun sociale-, werknemers- en beroepsvaardigheden.

Ook door middel van ambulante begeleiding bieden wij ondersteuning en reiken wij handvatten aan om de zelfredzaamheid te vergroten en sociaal isolement te voorkomen. De personen die ambulante begeleiding ontvangen van Stichting Werken Metzorg hoeven niet actief te zijn op de dagbesteding.

Daarnaast werkt de stichting in goed overleg met de diverse betrokken partijen samen, zodat de begeleiding zo veel mogelijk maatwerk is.

De werkwijze gaat uit van vraaggerichte begeleiding en de mogelijkheden van de persoon.

Stichting Werken Metzorg is laagdrempelig. Iedereen mag eerst acht dagdelen proeflopen, om te kijken of de activiteiten, de sfeer en de begeleiding bij hem of haar passen. Er wordt gewerkt met vijf agogisch medewerkers op tenminste MBO4-niveau. Ook zijn alle medewerkers in het bezit van BHV.

Naast agogisch werk heeft het team andere expertises, zoals; timmerman, bouwkunde, jeugdzorg, tuin, juridisch en WMO. Bij Stichting Werken Metzorg wordt zowel ambulante begeleiding als (arbeidsmatige) dagbesteding verzorgd. Dit kan in combinatie of afzonderlijk.

Stichting Werken Metzorg biedt verschillende trajecten. Alle begeleiding is op maat. Voor wie terug wil/kan naar de (reguliere) arbeidsmarkt, is de begeleiding gericht op het leren van de (vak)vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Hiervoor biedt de stichting naast dagbesteding ‘Werkfit’ en ‘Naar Werk’-trajecten van het UWV.
Voor mensen die gedurende lange tijd buiten de maatschappij hebben gestaan, richt de stichting zich op resocialisatie.