Helper Oostsingel 26-1

9722 AV, Groningen

06-36522939

Over Wonen met Zorg

Professionele jeugdhulp in een huiselijke woonomgeving

Wonen met Zorg biedt een beschermde woonomgeving voor jeugdigen waar 24-uurs zorg, professionele hulp en begeleiding wordt geboden. De doelgroep betreft jeugdigen van 12 tot 18 jaar (eventueel met uitloop 18+) met ontwikkelingsproblematiek op diverse leefgebieden, psychische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wonen met Zorg heeft 4 woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan 3 locaties in Groningen-Zuid en 1 in Haren. Wonen met Zorg biedt in totaal plek aan 16 jeugdigen met maximaal 4 woonplekken per locatie. Het accent van de begeleiding ligt op het creëren van veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek met een voorspelbaar klimaat waarin de jeugdige, zo nodig, langere tijd kan verblijven.

De nadruk ligt op het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige.

De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoefte van de jeugdige en wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan. Hierbij heeft Wonen met Zorg begeleiding & coaching, educatie en ontwikkeling als belangrijke pijlers staan. In een sociaal verantwoorde woonomgeving wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich veilig kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Wonen met Zorg is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder van de Regionaal Inkoop Orgaan Groninger Gemeenten (RIGG) in het kader van de Jeugdwet. Wonen met Zorg kan daardoor alle zorg in de provincie Groningen in ZIN bieden en kan naast de plekken voor beschermd wonen ook een hulpverleningsaanbod op maat bieden. Wonen met Zorg biedt ook ambulante hulpverlening, individuele en groepsbegeleiding. Door samen te werken met meerdere partners of onderaannemers kan er kwalitatief hoogwaardige zorg geboden worden.