De vereniging voor impactondernemingen

Impact Noord is dé ondernemersvereniging voor bedrijven die maatschappelijke en/of ecologische impact realiseren. Onze leden zijn gevestigd in Groningen, Friesland en Drenthe.

Meld je aan voor Impact Intro om te kijken of het iets voor jou is!

Als lid heb je:

 • direct ledenvoordeel
  Events gratis of met korting bezoeken; exclusieve ledenbijeenkomsten; een enorm netwerk met relevante kennis en een plek waar vraag en aanbod samenkomen;
 • langetermijnvoordelen
  Samen een nieuw ecosysteem bouwen; werken aan een beter speelveld voor impact-ondernemers en hun belangen behartigen bij uiteenlopende, relevante partijen; Je bent onderdeel van een nieuw economisch paradigma.

Of word direct lid

Onze drie pijlers

1. Ledendiensten
De leden maken de vereniging. Daarom vinden we het belangrijk dat ieder lid genoeg uit de vereniging haalt. We organiseren evenementen en excursies om onze kennis te vergroten en te leren van ondernemingen en instellingen elders in het land en faciliteren intensieve samenwerking en netwerkuitbreiding.

2. Ecosysteemontwikkeling
We werken samen met uiteenlopende partijen uit het onderwijs, de overheid, semi-overheid,  het reguliere bedrijfsleven en andere branches, om het klimaat voor impact-ondernemers te verbeteren Noord-Nederland.  We creëren begrip en draagvlak voor ondernemen met impact.

3. Belangenbehartiging
We vertegenwoordigen onze leden bij regionale en lokale overheden en pleiten voor een beter (economisch) beleid voor impact-ondernemen. Leden praten mee over deze agenda, zo heb je invloed op de groei van de sector.

Lid worden van Impact Noord

Geweldig dat je lid wilt worden!

Zo gaat het aanmelden in zijn werk:

  1. Vul het formulier hieronder in
  2. We beoordelen of je onderneming aansluit bij de vereniging
  3. Eventueel nodigen we je uit voor een gesprek
  4. Je ondertekent de lidmaatschapsovereenkomst

Van leden wordt het volgende verwacht:

 • Je onderneming is gevestigd in Noord-Nederland (Fryslân, Groningen, Drenthe) en
  maakt met haar activiteiten maatschappelijke impact.
 • Impact Noord is een vereniging voor ondernemingen. Je vertegenwoordigt een
  onderneming en kan/mag namens deze onderneming beslissen en bijdragen.
 • Je hebt een ondernemende houding, neemt actief deel, bent nieuwsgierigheid en
  enthousiast.
 • Als lid ben je bereid een contributie te betalen die past bij je draagkracht.
  Als richtlijn: €250/€500/€1000/€2000/€5000. We vragen je te verantwoorden welke
  bijdrage realistisch is voor je onderneming.
 • De contributie is evenredig aan maanden in het jaar + 1 kalenderjaar (bijv. lid in juli:
  je betaalt voor juli t/m december én het daaropvolgende kalenderjaar).