15 mei 2019

De aftrap van de vierdelige masterclass over impact ondernemen werd dinsdagavond 7 mei bezocht door zo’n 90 belangstellenden uit allerlei werkvelden. Hiermee is de avond zeer geslaagd! Veel ondernemers en geïnteresseerden kwamen om kennis te maken met het (voor hen) nieuwe begrip Betekeniseconomie.

Het bijpassende verdienmodel (impact als doel, geld als middel) wint de laatste tijd aan populariteit, daarom is basiskennis over het ontstaan en de ontwikkeling van deze Morele Renaissance onmisbaar voor bestuurders, werkgevers en werknemers.

Ondernemers en onderwijs op een lijn

De organiserende partijen Impact Noord, Stichting Maatschappij en Ondernemen (SMO), Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen zijn blij met de opkomst bij het eerste, introducerende college. Rob Verhofstad, vice-president van de Raad van Bestuur van de Hanzehogeschool, sprak over de ambitie van de HBO-instelling om iedere student op te leiden tot change agent. Het is volgens de bestuurder van essentieel belang dat iedere student – de werkgever en werknemer van morgen –  zo vroeg mogelijk leert wat voor rol deze later kan innemen in de maatschappij.

Een breuk in het systeem

‘Een inleiding in de Betekeniseconomie’, zo luidde de ondertitel van het eerste deel van de Masterclass. Want wat is de betekeniseconomie en hoe is deze tot stand gekomen? Algemeen directeur van Impact Noord, Jan Willem Wennekes, en directeur van SMO, Kees Klomp, deden een boekje open over de invloed van moraliteit op het handelen van overheden, bedrijven en consumenten. Aan de hand van talloze voorbeelden lieten de sprekers zien dat onethisch handelen door bedrijven steeds problematischer wordt. Door bewustwording bij consumenten, werknemers en overheden ontdekken steeds meer bedrijven dat er juist in moreel handelen een beter verdienmodel en rendement verscholen ligt. Het kantelpunt van deze Morele Renaissance is in hun observaties net gepasseerd.

De rol van de markt

Bedrijven en overheden hebben een bijzonder groot aandeel in het bewerkstelligen van een verandering. Juist de marktwerking maakt dat de verandering naar betere, ethische producten en diensten een groeispurt doormaakt. Gezonde bedrijven die geld verdienen doordát deze positieve impact op mens en natuur maken, zetten hun winst in om nog meer impact te kunnen maken. Dit is het kenmerk van ondernemingen in de betekeniseconomie.

> Bekijk hier de slides terug van elke presentatie!

Bijwonen?

De volgende drie colleges zullen theorie verbinden aan de praktijk. Impact-ondernemers Bert van Son (MUD Jeans), Mark Kulsdom (The Dutch Weed Burger) en Renzo Deurloo (Greenfox) vertellen hun verhaal en hoe zij het starten en runnen van een sociale onderneming ervaren. Elk college bevat een inleiding door Aard Groen, Arjen Boekhold en Petra Oden, van respectievelijk de RuG en Hanzehogeschool.

Er zijn nog plaatsen!