31 oktober 2018

De provincie Groningen heeft een nieuw programma erkend waar ondernemers met subsidie aan kunnen meedoen. Het Koploperproject richt zich op mkb’ers die duurzaam willen ondernemen. In een praktisch adviestraject leren ondernemers de omslag te maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Deelname wordt ondersteund met subsidie vanuit Groninger Ondernemersregeling.