8 oktober 2018

Sinds de invoering van de participatiewet en de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen. Het beperkte budget daarvoor leidt tot het inschakelen van sociaal ondernemers. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht bespreken waar gemeenten op moeten letten en welke mogelijkheden ze hebben bij het samenwerken met sociaal ondernemers.

Sociaal ondernemerschap richt zich op het oplossen van een maatschappelijk probleem via een innovatieve en bedrijfsmatige aanpak. De prioriteit van sociaal ondernemers ligt bij waardecreatie voor de maatschappij, door het aanpakken van problemen als jongerenwerkloosheid en voedselverspilling. Hun focus ligt dus niet op winstmaximalisatie. Vaak legitimeren sociaal ondernemers hun activiteiten door binnen de samenleving draagvlak te creëren en daarbij een betalende partij te mobiliseren.

Lees verder op socialevraagstukken.nl