9 april 2021

Als impactvereniging willen wij ook graag inzicht inde impact die we zelf maken. Samen met  Alexander Impact en Ten Stripes hebben wij daarom een onderzoek gedaan naar de impact die wij maken voor onze leden. Dat onderzoek heeft geleid tot een impact jaarverslag. Dit jaarverslag delen we graag met jullie!  We zijn best trots op dit eerste jaarverslag en willen deze vorm van verantwoording in de toekomst graag nog verder ontwikkelen. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de impact op de pijler ledendiensten. In een volgend jaarverslag breiden we dit uit naar een blik op al onze pijlers: ledendiensten, ecosysteemontwikkeling en belangenbehartiging.

 

Impact Noord heeft voor leden het meeste impact op het gebied van kennisdeling – onder meer via evenementen en communicatie. Daarnaast hebben we een positief effect op netwerk en onderlinge verbondenheid en samenwerking doordat we het aantal contacten en verbindingen tussen impact-ondernemers laten groeien.

Lees hier het volledige verslag>

 

 

Wil jij ook delen in onze impact en samen met ons deze impact vergroten? Kom eens kennismaken op ons Impact Intro