2 juli 2020

Impact Noord krijgt een sterke impuls vanuit het stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen, die we gebruiken om de komende twee jaar het ecosysteem impactondernemen te verstevigen en het netwerk te vergroten in Noord-Nederland. 

Meegaan in de transitie

De vereniging is er voor alle ondernemers die het belangrijk vinden mee te gaan in de sociale, economische en ecologische transitie, ongeacht in welke fase hun bedrijf nu zit. Binnen de ondernemersvereniging dragen leden bij naar draagkracht. Er is ruimte voor start-ups, mkb’ers en grootbedrijven.

Leden zijn de vereniging

Impact Noord bestaat sinds eind 2018, en in korte tijd sloten meer dan 50 Noord-Nederlandse impactondernemingen zich aan als lid. De leden hebben in elk geval één ding gemeen: ze combineren hun economische doelstellingen met maatschappelijke. Impact Noord bouwt de komende jaren het ledenbestand verder uit, zodat alle drie de noordelijke provincies evenredig vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen er clusters gevormd worden op basis van thema en spreiding, waarin ondernemingen samenwerken aan opgaven met betrekking tot arbeidsparticipatie, duurzaamheid en ontwikkelingen in de zorg.

“Deze impuls zien we als duidelijk teken dat impactondernemerschap, als onderdeel van ‘het nieuwe normaal’ waar iedereen het nu over heeft, wordt erkend en dat er ruimte en middelen komen om deze sector te laten groeien,” aldus oprichter en directeur Jan Willem Wennekes.

Structurele behoefte aan kennisdeling en netwerkuitbreiding

Het ontstaan van de vereniging kwam onder andere voort uit Social Impact Day Noord, een jaarlijks georganiseerd event om impactondernemen te versterken en een onderling netwerk te vergroten. De initiatiefnemers merkten dat één dag in het jaar, waarop gelijkgestemde ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen elkaar ontmoetten, niet voldoende was. Er is een transitie gaande die vraagt om structurele saamhorigheid en gemeenschappelijke doelen, om fundamentele veranderingen te bewerkstelligen. Die behoefte wordt nu – mede door corona – steeds zichtbaarder.

Agenda

We hebben als onderdeel van de aanvraag een agenda opgesteld voor de komende jaren, met daarop behalve ledendiensten ook belangenbehartiging bij de overheid en verbetering van het ecosysteem. Met de impuls van Regio Groningen-Assen zorgen we voor meer zichtbaarheid van onder meer het oplossend vermogen van ondernemers en de onmiskenbaar positieve effecten van samenwerken. Daarbij werken we samen continu aan het verbeteren van het instrumentarium voor impactondernemers.

‘Ik zie dit als een geweldige impuls voor het impactondernemen in Noord-Nederland. Natuurlijk omdat we nu in een crisis zijn beland, maar het belangrijkste vind ik dat we hierdoor een impuls krijgen om als impactondernemers aan kennisontwikkeling en kennisdeling verder te kunnen werken en ondernemingen te kunnen ondersteunen,’ zegt Peter Rutgers, directeur van lid WerkPro.

Lees hier meer over de vereniging en lidmaatschap