‘Dag! Mijn naam is Floortje van Aken en ik ben op 1 november begonnen als community manager bij Impact Noord. In die rol ga ik het bestuur en bureau van de vereniging helpen om Impact Noord als noordelijk netwerk voor impact-ondernemers te versterken. Ik ga aan de slag met drie onderwerpen: impactclusters, ledenbinding en ledenwerving. Het doel van mijn opdracht voor Impact Noord is om de vereniging te helpen groeien – niet alleen in ledenaantal, maar vooral ook in de kwaliteit van het netwerk en de meerwaarde die we leveren aan ondernemers die lid zijn.

Waarom wil ik community manager zijn bij Impact Noord

Ik vervul mijn rol als community manager bij Impact Noord vanuit E&E advies waar ik werk als adviseur. E&E advies is een noordelijk adviesbureau op het gebied van versterking van de economie en versnelling van de energietransitie (vandaar die twee E’s). In onze beleidsadviezen en onderbouwingen vertellen wij al langere tijd dat economische groei uitgedrukt in bruto regionaal product geen toereikende maatstaf is voor hoe goed het in een regio gaat. Het gaat om brede welvaart en de wijze waarop wij in het Noorden – vanuit ondernemerschap – een bijdrage kunnen leveren aan grote maatschappelijke transities en opgaven.

Als community manager bij Impact Noord krijg ik de kans om te werken aan een beter ondernemersklimaat voor impact-gedreven bedrijven. Dat begint bij een sterk netwerk, waarin leden elkaar kennen en kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Ik ga tijd investeren in een betere onderlinge binding van leden van de vereniging, onder meer door laagdrempelige, interactieve ledenbijeenkomsten te organiseren en door zelf zoveel mogelijk leden te spreken. In ‘impactclusters’ ga ik ondernemers die aan vergelijkbare missies werken samenbrengen, in kaart brengen wat er voor nodig is om hun impact te versnellen en erbij helpen die versnelling te realiseren. Niet zozeer door zélf te adviseren, maar juist door andere partijen zoals overheden, kennisinstellingen en instanties voor ondernemersdienstverlening te betrekken. Mijn ambitie is om met die inzet niet alleen Impact Noord te helpen groeien, maar ook het impact-ondernemerschap in Noord-Nederland een duwtje in de rug te geven.

Wat ik verder doe

Naast mijn rol van community manager ben ik projectleider Ik Ben Drents Ondernemer in Drenthe, het Drentse mkb-programma voor stimulering van ondernemerschap, innovatie en groei. In een ver verleden studeerde ik Slavische Talen en Letterkunde aan de RuG en werkte ik als tolk Russisch. Ik woon in Groningen, samen met mijn vriend die in het onderwijs werkt en onze dochter van bijna drie.

Kennismaken?

Ik hoop de komende tijd met veel impact-ondernemers in het noorden in contact te komen! Ben je ondernemer met een maatschappelijke missie en wil je meer weten over lidmaatschap, het netwerk of de dienstverlening voor ondernemers in het noorden? Ben je geen ondernemer, maar houd je je op een andere manier bezig met onderwerpen als betekeniseconomie of missie-gedreven innovatie en wil je samenwerken/meer weten/kennismaken? Neem vooral contact op, ik ga graag met je in gesprek. ‘

> Naar contactgegevens