Model voor ‘maatschappelijke jaarrekening’ in de maak

13 maart 2020

Is jouw organisatie ook al bezig met duurzaamheidsaspecten zoals het reduceren van uitstoot, het verminderen van afval of het vergroten van de werknemerstevredenheid, maar is dit nog niet terug te zien in je jaarrekening? Gemiste kans!

Juist deze onderwerpen zijn ontzettend actueel en interessant om over te rapporteren en worden voor de wereld buiten uw organisatie steeds belangrijker. Toch is dit ook een onderwerp dat door het MKB vaak als struikelblok wordt gezien. Dit komt doordat er nog geen eenduidige standaard bestaat voor het rapporteren over deze non-financiële informatie en er geen verplichtingen zijn tot het rapporteren van zogenoemde maatschappelijke impact. Een lastig onderwerp dus.

Vanuit Afier Accountants, het lectoraat Green Logistics van NHL Stenden en VNO-NCW Noord wordt er gewerkt aan een onderzoeksproject naar het opstellen van een model voor een hanteerbare maatschappelijke jaarrekening waarbij de non-financiële informatie wél wordt gerapporteerd. Zo laat ook de jaarrekening zien hoeveel tijd en aandacht jij besteedt aan het verduurzamen van je organisatie.

Heb je interesse in dit onderwerp of bezit jouw organisatie al over een goed onderbouwde maatschappelijke jaarrekening? Neem dan gerust contact op met Danniek Tuinstra, door een mail te sturen.