27 november 2018

Ondernemers uit Noord Nederland verenigingen zich in de nieuwe ondernemersvereniging Impact Noord. De nieuwe vereniging is gelanceerd tijdens Social Impact Day Noord. Impact Noord vertegenwoordigd ondernemers die met hun bedrijf maatschappelijke impact willen maken. De vereniging is ontstaan vanuit de behoefte om het ondernemersklimaat voor ondernemen met impact te verbeteren.

Ontstaan

In 2016 was de eerste editie van Social Impact Day Noord. Destijds voelde een groep ondernemers, bestuurders en anderen de behoefte om mensen bij elkaar te brengen rondom het thema sociaal ondernemerschap. In 2017 is er op initiatief van de arbeidsmarktregio Groningen – Noord-Drenthe onderzoek gedaan naar de sector en de behoefte van sociale ondernemingen in Noord-Nederland. Daar kwam een aantal kernbehoeftes uit, zoals meer zichtbaarheid, een sterker netwerk, directe ondersteuning aan start-ups en toegang tot de overheid. En nu, in 2018, heeft een kopgroep van ondernemers Impact Noord opgericht. Impact Noord bouwt hiermee voort op de beweging rondom maatschappelijk ondernemen. Het is een antwoord op bovengenoemd onderzoek en de wens van ondernemers om te werken aan een sterk klimaat voor ondernemen met impact in Noord-Nederland. Niet alleen op Social Impact Day Noord, maar het hele jaar door. De opstart van Impact Noord is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Regio Groningen-Assen vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten.

Wie zijn Impact Noord

Impact Noord is begonnen vanuit de wens van dertien ondernemingen in Noord-Nederland. Meer informatie over de leden en hoe je lid kunt worden, is te vinden op de website. De leden vormen de kern van de vereniging: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord-Nederland. Deze ondernemers willen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren en om samen sterker te staan. Dat kan zijn om ervaringen en contacten uit te wisselen, maar ook om een netwerk van partners te bouwen. Overheden, kennisinstellingen, investeerders en bedrijven, zij spelen allemaal een belangrijke rol bij het creëren van een sterk ondernemersklimaat. Impact Noord is een samenwerkingsverband van organisaties, ondernemers en instellingen, die ondernemerschap zien als dé manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen.

Wat Impact Noord gaat doen

De vereniging maakt zich hard voor het bouwen aan een sterk netwerk, het vergroten van kennis en expertise, het organiseren van activiteiten en het vergroten van de zichtbaarheid in de regio en online.

Samen bouwen aan een sterk netwerk

Allereerst bouwt Impact Noord samen met haar leden en partners aan een sterk netwerk rondom ondernemen met impact, onder andere door een jaarprogramma met netwerkbijeenkomsten en thema-evenementen te organiseren. Daarnaast verbindt de vereniging leden en niet-leden met elkaar rondom concrete vragen van ondernemers of anderen.

Vergroten van kennis en expertise

Het vergroten van kennis van sociaal ondernemerschap is een belangrijk aandachtspunt in Noord-Nederland. Voor het vergroten van kennis en expertise werkt de vereniging samen met overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. De leden hebben veel kennis van en expertise in ondernemen met impact. Deze kennis wordt gedeeld rondom concrete uitdagingen. Zo is Impact Noord ook nauw betrokken bij Windkracht 5, een ondersteuningsprogramma voor social start-ups.

Vergroten van de zichtbaarheid

Impact Noord werkt aan de profilering van lokale ondernemingen en het vergroten van de bekendheid met het concept impact-ondernemen. Bijvoorbeeld door een campagne. Namens haar leden is Impact Noord gesprekspartner en belangenbehartiger bij overheden en anderen die impact-ondernemerschap willen stimuleren.

BOUW MEE!

Op de website van Impact Noord zijn evenementen te vinden. Organisaties of ondernemingen die een evenement of project organiseren rondom impact kunnen contact opnemen, zodat de samenwerking vergroot kan worden.

Impact Noord bouwt met leden, partners en andere geïnteresseerden aan een ecosysteem voor ondernemen met impact in Noord-Nederland.