25 januari 2019

De Vereniging Circulair Friesland is begin 2016 opgericht door het Friese bedrijfsleven als een platform voor kennis, inspiratie en het leggen van slimme verbindingen.

Inmiddels werken ruim 80 bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie samen aan een versnelde circulaire economie. Aanjagers binnen de thema’s landbouw, bouw, voeding, biomassa, kunststof, water, energie, mobiliteit en onderwijs werken via een Transitie-DOE agenda richting Friesland als ‘meest circulaire regio van Europa’ in 2025.

Met leden zet VCF projecten op om met elkaar te ontdekken hoe de ketens te sluiten. In een actief netwerk worden ideeën, uitdagingen en kansen uitgewerkt richting concrete verdienmodellen. Er worden inspiratie- en instructiesessies georganiseerd, analyses gedaan en broedplaatsen ontwikkeld.

Daarnaast worden inkoop- en aanbestedingsprocessen begeleid en de opgedane ervaringen gedeeld, worden belemmerende wet- en regelgeving in kaart gebracht en geadresseerd en wordt een catalogus met circulaire producten ontwikkeld, op basis van vraag en aanbod.  Met een bewustwordingscampagne worden ook de Friese/Noordelijke burgers gestimuleerd om iedere dag de juiste duurzame keuzes te maken.

Welkom, Vereniging Circulair Friesland!