4 september 2020

Crowdfundingsplatform One Planet Crowd is als een van de eerste non bancaire financiers door RVO geaccrediteerd om overbruggingskrediet met staatsgarantie te verstrekken (BMKB-c).

De financiers, die zich richten op financieel rendement én duurzame impact, merkten dat veel (mkb-)ondernemers die door Corona liquiditeitstekort hebben opgebouwd, nu niet door de banken worden geholpen. Dit komt doordat zij in de praktijk alleen bestaande kredietrelaties helpen. Heb je als ondernemer dus niet al een lening bij de bank, dan krijg je daar nu ook geen overbruggingsleningen. Dit geldt bijvoorbeeld voor familiebedrijven, die met eigen vermogen zijn gegroeid of oudere mkb’ers, die leningen al hebben afgelost, maar nu wel tijdelijk door Corona zijn geraakt.

Als na de zomer steunregelingen (NOW, belasting) voor ondernemers aflopen, verwacht One Planet Crowd dat er weer een grote groep ondernemers buiten de boot valt. RVO erkent dit ook en heeft de staatsgarantie op borgstellingskredieten nu opengesteld voor alternatieve financiers. OPC mag nu deze staatsgegarandeerde leningen in de markt te verstekken. Hiermee kan een grote groep ondernemers geholpen worden.

Het mooie is, dat OPC de overbruggingsleningen alleen aan duurzame/maatschappelijke ondernemers verstrekt, omdat duurzaam uit de crisis komen belangrijk is. Voor deze groep ondernemers is met een nieuw fonds doelgericht (privaat en institutioneel) geld uit de markt gehaald.

Voor welke ondernemers is dit interessant? Bedrijven die:

  • Voldoen aan de mkb-classificatie: bedrijven tot 250 FTE, balans < 43 miljoen of omzet < 50 miljoen
  • Vlak vóór de uitbraak in de kern gezond waren
  • Liquiditeitskrapte ondervinden door de coronamaatregelen en dus op zoek zijn naar financiering
  • (Nog) geen kredietrelatie met een bank hebben
  • Op enigerlei manier een concrete duurzame of maatschappelijke positieve bijdrage leveren (denk aan het gebruik van duurzame grondstoffen of hergebruik van materialen, energiebesparing, mensen een baan bieden met afstand tot arbeidsmarkt, zorginstellingen, etc.)

Lees hier alle details over deze financieringsoplossing!