Hulp gevraagd! Impact Noord lid Alexander Impact ontwikkeld de Meetstandaard Social Impact, doe je mee?

7 juni 2024

𝗕𝗲𝗻 𝗷𝗶𝗷 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗺𝗮𝗸𝗲𝗿 𝗼𝗽 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗯𝗶𝗲𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝗱𝘀𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲? Mogen we je dan wat vragen? We beloven dat we je ook wat teruggeven:

In samenwerking met diverse andere impactfinanciers en -makers ontwikkelt Impact Noord lid Alexander Impact in een pilot dé standaard voor het meten van social impact; de Meetstandaard Social Impact (Meetstandaard). Hiervoor vragen zij jouw hulp.

De komende maanden start de pilot Meetstandaard Social Impact.

Hiermee willen ze met kennis en ervaring uit de praktijk een vrij toegankelijke meetstandaard voor social impact ontwikkelen. Door de manier van meten en rapporteren te standaardiseren, zorgen ze voor eenheid in effecten, indicatoren en definities voor zowel impactmakers als impactfinanciers. Hierdoor wordt impactmeting betrouwbaarder, beter vergelijkbaar en waardevoller.

Standaardisatie biedt voordelen in tijdbesparing, implementatie (één keer uitleggen, door iedereen te begrijpen) en uitwisseling. En de effecten en indicatoren zijn universeel: door
iedereen te gebruiken, vergelijken en volgen.

Samen blijven ontwikkelen
De standaard die met deze pilot wordt gemaakt komt publiekelijk online en is voor iedereen toegankelijk. Met duidelijk omschreven effecten en bijbehorende vragen. En heldere
instructies hoe te meten en te rapporteren. De meetstandaard is gratis te gebruiken en toepasbaar in alle bekende en eigen impactmanagementsystemen. De standaard wordt doorlopend geactualiseerd en continu doorontwikkeld op gebieden van (verbreding van) thematiek en toepasbaarheid op bijvoorbeeld inkoop.

Doe je mee?
Diverse impactmakers, impactfinanciers en andere ecosysteempartners werken binnen de pilot samen: Rabo Foundation, Stichting DOEN, het Oranje Fonds, Breedweer, Het Theezaakje, Butterfly Effect, The Colour Kitchen, de City Deal Impact Ondernemen en Social EnterpriseNL. Om een standaard te laten werken zijn breed draagvlak en jouw kennis en ervaring uit de praktijk nodig.

Dit kun je doen:
→ Impactmaker: om de standaard een sterke basis te geven ontvangen we graag jouw ToC en meetplan. Ook hebben wij jouw feedback nodig op de eerste versie(s) van de standaard.
Klik hier voor de vragenlijst.

→ Impactfinancier: om van de pilot en uiteindelijk de Meetstandaard een breed gedragen methode te maken, kan jij bijdragen op zowel inhoud (delen van kennis en ervaring m.b.t.
meten en rapporteren) als financieel. We maken graag kennis!

→ Als ecosysteempartner willen wij jou vragen om de pilot Meetstandaard zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en te verbinden aan relevante initiatieven, organisaties,
bedrijven en personen. Hier vind je de communicatiekit.

Meer info & nieuwsbrief
Heb je vragen, ideeën of wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar!