Over ons

Wie wij zijn

Wij zijn Impact Noord, een samenwerkingsverband dat ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aanjaagt en versterkt. Wij zien ondernemerschap als de manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen.

De kern van onze vereniging zijn onze leden: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord-Nederland.

In samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden richten wij ons op het versterken van het ecosysteem voor ondernemen met impact.

Dit doen we door het bouwen aan een sterk netwerk, het vergroten van kennis en expertise, het organiseren van activiteiten en het vergroten van de zichtbaarheid.

Wat we doen

Samen bouwen aan een sterk netwerk
Allereerst bouwen we samen met onze leden en partners aan een sterk netwerk rondom ondernemen met impact. Dat doen we onder andere door netwerkbijeenkomsten en thema-evenementen te organiseren. Daarnaast verbinden we leden en niet-leden met elkaar rondom concrete vragen van ondernemers of anderen.

Vergroten van kennis en expertise
Het vergroten van kennis van ondernemen met impact is een belangrijk aandachtspunt in Noord-Nederland. Voor het vergroten van kennis en expertise werken we samen met overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. Onze leden hebben veel kennis en expertise van ondernemen met impact opgebouwd. Deze kennis delen we graag rondom concrete uitdagingen. Zo zijn wij nauw betrokken bij Windkracht 5, een ondersteuningsprogramma voor social start-ups.

Vergroten van de zichtbaarheid
Impact Noord werkt aan de profilering van lokale ondernemingen en het vergroten van de bekendheid met het concept ondernemen met impact in Noord-Nederland. Namens onze leden zijn wij gesprekspartners bij overheden en anderen die ondernemen met impact willen stimuleren.

Achtergrond

Vereniging Impact Noord stimuleert ondernemen met maatschappelijke impact in de regio. Het gaat hierbij om ondernemingen die een maatschappelijke missie hebben, zoals de bestrijding van werkloosheid, het bespoedigen van de energietransitie of het tegengaan van voedselverspilling. Ondernemen met impact draagt bij aan de transitie naar een circulaire en inclusieve economie en het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Voorlopers in het ondernemen met impact zijn sociale ondernemingen. In 2017 deed Bries in samenwerking met de Hanzehogeschool en de MVO-alliantie Noord-Nederland onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor sociaal ondernemerschap in Noord-Nederland, in opdracht van de arbeidsmarktregio Groningen-Assen.

Het Onderzoeksrapport Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland laat zien dat het voor de regio van belang is om te investeren in sociaal ondernemerschap. Uit verschillende onderzoeken, zoals de jaarlijkse Social Enterprise Monitor, blijkt dat sociale ondernemingen bovenmatig innovatief zijn, meer economisch resultaat halen en bovengemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid. Meer sociaal ondernemerschap en een sterker ecosysteem hiervoor, betekent dus niet alleen meer verduurzaming en innovatie, maar ook een stimulans voor de economie in de hele regio. In bovengenoemd onderzoek zijn zes kernbehoeftes geformuleerd van de sector, waaronder Zichtbaarheid en Verbinding, Kennisontwikkeling en Professionalisering. Bij ondernemers en instellingen blijkt de behoefte te leven om de zichtbaarheid te vergroten en het lokale ecosysteem te versterken. Deze kernbehoeftes zijn een belangrijke basis voor het werk van Impact Noord. Een zichtbare en sterke vereniging vergroot de bekendheid en de onderlinge verbinding en vergroot zo het maatschappelijk effect van deze vorm van ondernemerschap.