De vereniging met een missie

Impact Noord is een actief en betrokken netwerk van meer dan 60 ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe die ondernemen zien als manier om maatschappelijke problemen op te lossen. Onze missie is impactondernemen het nieuwe normaal maken en te werken aan een eerlijke, duurzame en verantwoorde economie. Een economie waarin gewerkt wordt aan brede welvaart.

Onze leden

Onze leden gebruiken commerciële doelstellingen om maatschappelijke doelstellingen te halen. Hierdoor dragen ze bij aan de nieuwe economie. Impact Noord is er voor de net bedachte start-up, maar ook voor de organisatie met meer dan 2500 medewerkers. Daarom betaal je als lid naar draagkracht. Hier vind je meer informatie over lidmaatschap.

Wat we doen

De vereniging versterkt het ecosysteem voor impactondernemers samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Dit doen we door het organiseren van activiteiten en events, maar ook door het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid in de markt en bij overheden. We brengen kennis, expertise en ervaring van onze leden bij elkaar. Zo behartigen we de belangen van de impactondernemer waar nodig.

Bestuur

Myrthe de Vries

Voorzitter

Carl Drenth

Penningmeester

Yang Soo Kloosterhof

Algemeen bestuurslid

Verenigingsbureau

Floortje van Aken

Directeur

Frederiek Brongers

Bureaumanager

Ledencommissie

De ledencommissie toetst of aspirant-leden passen bij de vereniging, vormt het welkomstcomité voor nieuwe leden en laat hen zich thuisvoelen binnen de vereniging.

Anton Bardie

Creative Tinkers

Bart Joling

Ten Stripes

Helena Hartholt

Coöperatie Ongeeikt

Madeleine Duran

Voedselbos te Glimmen

Marco Agema

Snackbar van de Toekomst

Rudi Nijs

Alfa Accountants en adviseurs

Tom Steffens

FitGaaf

Wilbert van der Kamp

Omapost