Voordelen voor leden

Impact Noord is een vereniging van ondernemers met een gemeenschappelijk doel. De vereniging vormen we met elkaar. Ieder lid draagt bij, doet en organiseert mee. Elk lid heeft één stem. Het lidmaatschap van Impact Noord is bedoeld voor: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe).

Elke onderneming vaardigt een natuurlijk persoon af, die het bedrijf vertegenwoordigd binnen de vereniging en beslissingen mag nemen.

Bij Impact Noord vind je een actief netwerk van ondernemers die werk maken van impact. Ondernemers die ondernemerschap zien als dé manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen. Dit netwerk maken we samen.

De kern van onze vereniging zijn onze leden: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord-Nederland. Samen met hen én onze partners richten we ons op het versterken van het ecosysteem voor ondernemen met impact.

Lees hier waarom leden zich aansluiten bij Impact Noord

COMMUNITY

 • We verbinden ondernemers en organisaties die impact willen vergroten met elkaar én bieden je toegang tot een netwerk van collega ondernemers.
 • Je sluit je aan bij de koplopers van de nieuwe economie, die elkaar willen helpen, van elkaar willen leren en zo die nieuwe economie groter maken.

BEKENDHEID EN WAARDERING

 • Ons doel is meer bekendheid en waardering te krijgen voor ondernemen met impact. Dit doen we door ondernemingen in de spotlight te zetten en campagne te voeren voor impact ondernemerschap.
 • Het lidmaatschap van Impact Noord draagt bij aan de (h)erkenning van jouw bedrijf als onderneming met impact, bijvoorbeeld richting klanten, relaties, stakeholders of investeerders.
 • Impact Noord biedt je bedrijf een podium om je zichtbaarheid te vergroten en je naam te vestigen als impact onderneming.

BELANGENBEHARTIGING EN LOBBY

 • Ons doel is om een gunstig ondernemersklimaat voor impact ondernemers te realiseren, hiertoe spreken we regelmatig met regionale en lokale overheden. Door lid te zijn praat je mee over deze agenda en heb je invloed op de groei van onze sector.
 • We zetten actief in om meer begrip voor en kennis over ondernemen met impact te realiseren bij de belangrijke samenwerkingspartners in het Noorden, waaronder de regionale en lokale overheden.

ONDERSTEUNING EN INSPIRATIE

 • Met onze partners en ons informele netwerk bieden we directe ondersteuning op allerlei vlakken zoals: ondernemerschap, marketing & positionering, financiering, impactmeting, juridische zaken, enzovoort. Samen met de leden organiseren we regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen waar jij als lid wat aan hebt.
 • Via onze agenda, nieuwsberichten en nieuwsbrief ben jij als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, belangrijke publicaties, kansen in het veld en interessante evenementen.

Door lid te worden van Impact Noord:

 • Versterk je de beweging, versnelling en groei van de sector ondernemen met impact in Noord Nederland.
 • Draag je bij aan de ontwikkeling van kennis en expertise in de sector, waardoor jijzelf maar ook andere ondernemers zich beter en verder kunnen ontwikkelen.
 • Ondersteun je een sterke sociaal-economische regio, waarmee we werkgelegenheid, omzet én maatschappelijke impact realiseren, en dus regionale uitdagingen aangaan.
 • Versterk je de regionale én de nationale lobby voor betere omstandigheden en kansen voor ondernemingen die impact willen maken. Hiertoe werken we samen met Social Enterprise NL.
 • Met het vergroten van de zichtbaarheid dragen we gezamenlijk bij aan het werven van nieuwe deelnemers en partners voor de beweging naar een inclusieve en sociale economie.
 • Vergroot je je eigen kansen op werk, opdrachten en vergroot je je netwerk met stevige ondernemers die begrijpen waar jij het voor doet.

Doe ook mee!