Rabobank Stad en Midden Groningen

De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat wil zeggen dat de ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen meedenkt en -beslist over het beleid van de bank.