Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is een 80 leden tellend platform voor kennis, inspiratie en slimme verbindingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan relevante thema’s.