Datum: 28 september 2022
Plaats: Groningen
Tijd: 13:00

Marktdag Beter Aanbesteden

Gasloos bouwen, emissiereductie en het vergroten van de arbeidsparticipatie. Deze en andere maatschappelijke uitdagingen in Noord-Nederland vragen om innovatieve oplossingen, waarbij overheid en marktpartijen goed op elkaar kunnen inspelen. Met deze Marktdag op 28 september 2022 willen we opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) bij elkaar brengen en marktkansen ontwikkelen. Dus: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken!