Onze partners

Veel organisaties zien kansen in de inclusieve en circulaire economie. Ze willen voorop lopen en meebouwen aan deze nieuwe economie, en willen samenwerken om maatschappelijke oplossingen vorm te geven. Geen enkele partij kan dit immers alleen. Impact Noord is het antwoord op deze behoefte.

De vereniging is bedoeld om te versnellen. De missie? Het aanjagen en versterken van ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland.

Onze partners zijn organisaties, bedrijven, instellingen of (lokale) overheden die het vergroten van maatschappelijke impact willen faciliteren en versnellen. Zo versterken we de beweging. Partners maken het mogelijk dat de Vereniging Impact Noord bestaat, door hier een substantiële bijdrage aan te leveren in de vorm van geld, faciliteiten en kennis.

Impact Noord staat open voor nieuwe partners die de de missie van de vereniging willen ondersteunen. 

Ook partner worden?

Onze partners

De kracht van Groningen

De kracht van Groningen of Stichting Perspectief Groningen 2025, is opgericht in 2016 met als bedoeling Groningen op een slimme, duurzame en flexibele manier in te richten voor inwoners en ondernemers.

Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is een 80 leden tellend platform voor kennis, inspiratie en slimme verbindingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan relevante thema’s.

Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen versterkt de economie en gebiedskwaliteit, vanuit ontwikkeling economisch kerngebied, verbetering interne samenhang en behoud kwaliteit stad en land.

Thrive Institute

Thrive Institute is een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving.

Rabobank Stad en Midden Groningen

De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat wil zeggen dat de ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen meedenkt en -beslist over het beleid van de bank.

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen is de oudste en grootste multisectorale hogeschool van Nederland, die werkt aan innovaties voor de beroepspraktijk en het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.