Onze partners

Onze partners zijn organisaties, bedrijven, instellingen of (lokale) overheden die het vergroten van maatschappelijke impact willen faciliteren en versnellen. Zo versterken we de beweging. Partners maken het mogelijk dat de Vereniging Impact Noord bestaat, door hier een substantiële bijdrage aan te leveren in de vorm van geld, faciliteiten en kennis.

Impact Noord staat open voor nieuwe partners die de missie van de vereniging willen ondersteunen. 

Ook partner worden?

Onze partners

Loading...

Koploperproject

Het Koploperproject helpt bedrijven en organisaties om duurzaam te innoveren en zich daarmee voor te bereiden op de nieuwe duurzame economie: toekomstbestendig en meer impact.

Gemeente Groningen

Het herziene Inkoop - en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Groningen richt zich op sociaal, duurzaam, innovatief én regionaal inkopen.

Innofest

Samenwerkingspartner Innofest biedt impact start-ups de kans om hun prototype te testen bij 11 festivals en geeft zo een kickstart aan hun succes.

Founded in Groningen

Founded in Groningen verbindt, steunt en bevordert start-ups, bedrijven en initiatieven die willen innoveren, zodat ze meer impact kunnen maken en sneller kunnen groeien.

Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is een 80 leden tellend platform voor kennis, inspiratie en slimme verbindingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan relevante thema’s.

Regio Groningen-Assen

Regio Groningen-Assen versterkt de economie en gebiedskwaliteit, vanuit ontwikkeling economisch kerngebied, verbetering interne samenhang en behoud kwaliteit stad en land.

Noorderpoort

Onder het motto 'Vakmanschap voor een betere wereld' wil ROC Noorderpoort studenten vormen tot vakmensen en burgers die werken aan een duurzame toekomst voor toekomstige generaties.

Assen voor Assen

Helpt ondernemers/werkgevers in de regio Assen MVO concreet toe te passen. De missie van AssenvoorAssen is: het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en rond Assen.

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen is de oudste en grootste multisectorale hogeschool van Nederland, die werkt aan innovaties voor de beroepspraktijk en het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.  

Rabobank Stad en Midden Groningen

De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat wil zeggen dat de ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen meedenkt en -beslist over het beleid van de bank.

Thrive Institute

Thrive Institute is een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving.