Onze partners

Veel organisaties zien kansen in de inclusieve en circulaire economie. Ze willen voorop lopen en meebouwen aan deze nieuwe economie, en willen samenwerken om maatschappelijke oplossingen vorm te geven. Geen enkele partij kan dit immers alleen. Impact Noord is het antwoord op deze behoefte.

De vereniging is bedoeld om te versnellen. De missie? Het aanjagen en versterken van ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland.

Onze partners zijn organisaties, bedrijven, instellingen of (lokale) overheden die het vergroten van maatschappelijke impact willen faciliteren en versnellen. Zo versterken we de beweging. Partners maken het mogelijk dat de Vereniging Impact Noord bestaat, door hier een substantiële bijdrage aan te leveren in de vorm van geld, faciliteiten en kennis.

Impact Noord staat open voor nieuwe partners die de de missie van de vereniging willen ondersteunen. 

Ook partner worden?

Onze partners

Vereniging Circulair Friesland

Vereniging Circulair Friesland is een platform voor kennis, inspiratie en slimme verbindingen. Ruim 80 bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken in de provincie samen aan thema’s als (land)bouw, voeding, biomassa, kunststof, energie, mobiliteit en onderwijs om de circulaire economie te versnellen.

Regio Groningen-Assen

Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit, vanuit drie speerpunten: Het economisch kerngebied nog verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden, met studenten uit binnen- en buitenland. Er wordt samen gewerkt aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.  

Rabobank Stad en Midden Groningen

De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat wil zeggen dat de ledenraad van Rabobank Stad en Midden Groningen meedenkt en -beslist over het beleid van de bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad...

Thrive Institute

Thrive Institute is een samenwerkingsverband van Noordelijke organisaties die hun krachten en ambities bundelen voor een circulaire en inclusieve regionale economie en samenleving. De Thrive Institute wordt gedragen door de organisaties die zich eraan hebben verbonden.