Ondernemingen met ‘maatschappelijke impact’ als doel, kunnen een sterke bondgenoot zijn voor de overheid. Zij houden zich bezig met het oplossen van maatschappelijke problemen, waaronder de aanpak van werkloosheid, het tegengaan van milieuverontreiniging, of het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Impact Noord en Beleid

Sterke samenwerkingen zijn belangrijk in het oplossen van maatschappelijke problemen. Impact Noord prikkelt en ondersteunt gemeenten en provincies in het nadenken over hoe zij ondernemen met impact willen stimuleren.
Dit doen wij onder andere door onderzoek te doen, evenementen te organiseren en gesprekken te voeren met sleutelfiguren.
In Noord-Nederland zijn verschillende gemeenten en provincies al aan de slag met het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Onderzoek Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland

Het onderzoek dat de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe liet doen is daar een mooi voorbeeld van. In het onderzoek wordt een inleiding gegeven op sociaal ondernemerschap en een beeld geschetst van de regio. Daarnaast zijn de behoeftes van het netwerk in kaart gebracht en doorvertaald naar een aantal adviezen aan overheden. Hiermee kunnen we aan de slag!

De adviezen uit dit rapport zijn:
– Faciliteer een netwerk
– Impact door inkopen
– Directe ondersteuning aan sociaal ondernemers
– Ruimte om te experimenteren
– Sterk beleid voor sociaal ondernemen
– Sociaal ondernemen als speerpunt voor het Noorden
– Ontwikkel kennis

Samenwerken

In samenwerking met partners, overheden en bedrijfsleven zijn wij bezig om handen en voeten te geven aan deze adviezen in Noord-Nederland. Op landelijk niveau beogen we een samenwerking met landelijke netwerkorganisatie Social Enterprise NL rondom kennisontwikkeling en wet- en regelgeving. Social Enterprise NL zet zich in voor een sterk ecosysteem voor sociaal ondernemerschap.

Voor meer kennis, netwerk en voorbeelden van beleid voor ondernemen met impact, kun je contact met ons opnemen. Wij hebben een sterk netwerk en veel kennis over dit thema. Het is onze missie om ondernemen met maatschappelijke impact in Noord-Nederland aan te jagen en te versterken. Daarvoor hebben we elkaar nodig, dus laten we in gesprek gaan.