Regiodeal Impact in de regio

Samen willen wij impact maken

Samen willen wij een impuls geven aan al het moois dat al aanwezig is in de regio en de beweging van impactondernemen groter en sterker maken.

Wat onderneem jij?
Impact in de regio ontstond door een samenwerking van mensen, die ervan overtuigd zijn dat economische ontwikkeling moet en kan bijdragen aan brede welvaart. Op initiatief van de gemeenten Emmen en Coevorden ontstond de Kopgroep Impact Ondernemen. Hier werd de basis gelegd voor het Actieprogramma Impact Ondernemen.

Actieprogramma
Het Actieprogramma Impact Ondernemen heeft als doel impact ondernemers te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen; een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke samenleving die bijdraagt aan brede welvaart in de regio. Zo vergroot het economisch perspectief van impact ondernemers en worden meer bedrijven gestimuleerd om met impact te ondernemen. Door steun vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ontstond de mogelijkheid om 2 jaar lang intensief aan de slag te gaan.

Het actieprogramma heeft vier actielijnen:

  1. Imago: vergroten van de zichtbaarheid en de (h)erkenning van impact ondernemen.
  2. Netwerk: versterken ecosysteem, zorgen dat ondernemers en andere stakeholders elkaar vinden op het gebied van impact om samen en van elkaar te leren.
  3. Business Support: het bieden van goede en toegankelijke ondersteuning voor impact ondernemers. Regio Deal-gemeenten fungeren als launching customer voor impact ondernemers.
  4. Kennis: bevorderen van kennis bij de overheden en in het onderwijs om voorwaarden te scheppen voor ondersteuning van impact ondernemers.

Dit programma vergroot de bijdrage van het bedrijfsleven aan de brede welvaart en stimuleert de beweging van de betekeniseconomie in de regio.

Lees meer over het Actieprogramma in het Magazine van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe dat in 2022 is uitgebracht. ->

Het aantal mensen dat zich aansluit groeit steeds verder door. En dat is natuurlijk precies de bedoeling, dus daarom onze vraag: wat onderneem jij?